معرفی شرکت

كارخانه آرد قدس رضوي براساس موافقت اصولي مورخ 1369/9/6 اداره كل صنايع استان خراسان براي توليد آرد والسي در قالب يكي از واحدهاي تابعه شركت نان قدس رضوي احداث و در تاريخ 1376/12/27 به ثبت رسيده است.

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
بازدید قائم مقام تولیت عظمی آستان قدس رضوی و مدیرعامل محترم سازمان اقتصادی رضوی از شرکت‌های خمیرمایه، آرد، نان قدس و فرآورده‌های غذایی رضوی
بازدید قائم مقام تولیت عظمی آستان قدس رضوی و مدیرعامل محترم سازمان اقتصادی رضوی از شرکت‌های خمیرمایه، آرد، نان قدس و فرآورده‌های غذایی رضوی
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما